เว็บโฮสติ้ง

Starter Plan 3GB
Starter Plan 3GB (Plesk)
Advanced Plan 6GB
Advanced Plan 6GB (Plesk)
Premium Plan 9GB
Premium Plan 9GB (Plesk)
Proffesional Plan 12GB
Proffesional Plan 12GB (Plesk)