ตรวจสอบ/ค้นหา โดเมน

จดโดเมนเนม เริ่มต้นเพียง 400฿ /ต่อปี
Loader

โดเมนยอดนิยม

บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม หลากหลายนามสกุล ทั้งแบบที่เป็นสากล ,โดเมนสำหรับหน่วยงานราชการ ,โดเมนภาษาไทย สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที


.com

เป็นโดเมนสากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
400฿/ต่อปี
รายละเอียด


*.th

โดเมนสำหรับหน่วยงานราชการ เอกชนในไทย เช่น ac.th ,co.th,go.th,or.th
Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
1000฿/ต่อปี
รายละเอียด


ชื่อไทย.com

เป็นเจ้าของชื่อเว็บภาษาไทยได้แล้ววันนี้ เช่น ชื่อไทย.com
Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
550฿/ต่อปี
รายละเอียด

ค่าบริการโดเมนเนม

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ ต่ออายุ ย้ายโดเมนเนม และอื่นๆ

Domain1 ปี2 ปีต่ออายุย้ายWhois Privacy
.com400฿800฿400฿400฿150฿
.net400฿800฿400฿400฿150฿
.org400฿800฿400฿400฿150฿
.biz400฿780฿400฿400฿-
.cc1,200฿2,400฿1,200฿1,200฿-
.us400฿800฿400฿400฿-
.info400฿800฿400฿400฿150฿
.me800฿1,600฿800฿800฿-
.tv1,200฿2,400฿1,200฿1,200฿-
.asia700฿1,400฿700฿700฿-
.ac.th1000฿2000฿1000฿1000฿-
.co.th1000฿2000฿1000฿1000฿-
.go.th1000฿2000฿1000฿1000฿-
.in.th700฿1,400฿700฿700฿-
.mi.th1000฿2000฿1000฿1000฿-
.or.th1000฿2000฿1000฿1000฿-

คุณสมบัติเพิ่มเติม

Image

Whois Privacy

สามารถปกปิดชื่อเจ้าของโดเมนได้
Image

Email Notification

มีอีเมล์แจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ
Image

DNS Control

สามารถแก้ไข DNS โดเมนของท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโดเมน

โดเมนเนมสกุล .TH
ข้อควรทราบ
Secure Data
.th เป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ดูแลโดย มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย และเปิดให้จดทะเบียนโดเมนเนม .th ระดับที่สอง โดยแบ่งตามประเภท เป็น 7 ประเภทดังนี้
1. in.th บุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (in Thailand) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (เอกสารสำหรับจด in.th)
2. co.th หน่วยงานการค้า (commercial entities) สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารสำหรับจด co.th)
3. go.th หน่วยงานรัฐบาล (government use) สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี) (เอกสารสำหรับจด go.th)
4. ac.th หน่วยงานการศึกษา (academic institutions) สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เอกสารสำหรับจด ac.th)
5. or.th หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (เอกสารสำหรับจด or.th)
6. mi.th หน่วยงานทหาร (military use) สำหรับหน่วยงานทางทหาร (เอกสารสำหรับจด mi.th)
7. net.th ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารสำหรับจด net.th)

สิ่งที่ควรทราบ เมื่อเป็นเจ้าของโดเมน

Wait